Nezapomněli jste před "kapka.cz" něco napsat...? :o)

Oddíl Duha Kapka Sokolov

19. 3. 1995 - 30. 6. 2023

S drobnými přestávkami pod vedením Matěje

Kapka z roku 2017

Rok 2017 - jedny z mnoha Kapek. Podle záznamů v účetnictví bylo za dobu existence oddílu zaregistrováno 704 členů (a to se všichni nezaregistrovali)...

 
Pojď se mnou tam, kde nebe je vysoké a modré
a kde oblaka bílá rychleji než kde jinde plují.
Slyšíš tu píseň větrů v korunách borovic?
Slyšíš tu píseň dálek závratných?
Tiše a velebně šumí hlavy stromů.
Záře slunce červenavá stéká po jejich rozpukaných kmenech
a vůně pryskyřice tě omámí.
A večer oheň táborový tam do tmy pak zasvítí

Nezapomněli jste před "kapka.cz" něco napsat...? :o)